Lichy Pokorna Architekti

SK / CZ / EN

< urbanizmus

ÚPN-Z Martin, Košúty

Územný plán zóny - komplexný urbanistický návrh novej mestskej štvrte v meste Martin na území bez pôvodnej zástavby. Obsahom riešenia boli prieskumy a rozbory, koncept a návrh s detailným regulatívom novej zástavby a technickej infraštruktúry.

© 2005-2006 s D.Maňákom