Lichy Pokorna Architekti

SK / CZ / EN

< urbanizmus

ubytovacie zázemie ŽU

Urbanistický návrh ubytovacieho zázemia pre zamestnancov Žilinskej univerzity v bytových domoch, radovej zástavbe a samostatných rodinných domoch. Súčastou riešenia bola integrácia pešieho korza prechádzajúceho cez campus s verejnými funkciami reštaurácie a obchodov.

© 2009-2010