Lichy Pokorna Architekti

SK / CZ / EN

< urbanizmus

pešia zóna Martin, 2.etapa

Oceňovaný design centrálnej mestsej zóny v modernom, čistom duchu s pozitívnym vplyvom na všeobecné vnímanie verejného priestoru. Vychádzajúc z miestnej tradície divadelníctva vytvorilo jedinečné exteriérové javisko.

© 1999-2002 s D.Maňákom, M.Pavelekom a R.Trizuliakom