Lichy Pokorna Architekti

SK / CZ / EN

< urbanizmus

námestie Rajecké Teplice

Stavebné úpravy centrálneho námestia v kúpeľnom meste, ktoré bolo redefinované zatiaľ nerealizovanou polyfunkčnou budovou a vyhliadkovou vežou. Celkové výtvarné a materiálové stvárnenie je čisto modernistické v nadväznosti na budovu mestského úradu. Súčasťou riešenia boli aj plochy dopravy, parkovísk, sadové úpravy, mobiliár a technická infraštruktúra.

© 2009-2011 s D.Maňákom