Lichy Pokorna Architekti

SK / CZ / EN

< urbanizmus

námestie Handlová

Vyzvaná ideová súťaž na rekonštrukciu centrálneho verejného priestoru v baníckom meste Handlová. Návrh maximalizoval plochu pešej zóny s novými prvkami drobnej architektúry, zachoval a rozšíril parkovú zeleň a v rámci dopravného riešenia implementoval novú autobusovú stanicu.

© 2009 s D.Maňákom