lichy pokorna architekti

SK / CZ / EN

< interiér

foyer Žilinskej univerzity

Celkové riešenie interiéru hlavného vstupného priestoru Žilinskej univerzity vrátane informačného pultu, cafeterie a reprezentatívnej steny. Použitá svieža farebnosť a moderné tvaroslovie dopĺňajú strohú až industriálnu architektúru budovy.

© 2009-2012