Lichy Pokorna Architekti
sandra - lichy pokorna architekti

založenie ateliéru lichy pokorna architekti

Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektúry, Bratislava

Exeter School of Art and Design, University of Plymouth, UK

architektonická prax, Tai Soo Kim Partners, Hartford, Connecticut, USA

Trinity College, Hartford, Connecticut, USA

Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektúry, Bratislava

SK / CZ / EN

Mgr.art.Sandra Pokorná