Lichy Pokorna Architekti
sandra - lichy pokorna architekti

založení ateliéru lichy pokorna architekti

Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektury, Bratislava

Exeter School of Art and Design, University of Plymouth, UK

architektonická prax, Tai Soo Kim Partners,Hartford, Connecticut, USA

Trinity College, Hartford, Connecticut, USA

Vysoká škola výtvarných umení, katedra architektury, Bratislava

SK / CZ / EN

Mgr.art.Sandra Pokorná